ASCII Code
Detta är en rutnätsvy av ASCII-tabellen enligt teckenkodning för Windows-1252 (Code page 1252) och den innehåller både ASCII-kontrolltecken, ASCII-utskrivbara tecken och den utökade ASCII-teckenuppsättningen för Windows-1252.
Windows-1252

Oktal
0
Decimal
0
Hexadecimal
00
Binärt
0000 0000
Unicode
U+0000
Null character

Oktal
1
Decimal
1
Hexadecimal
01
Binärt
0000 0001
Unicode
U+0001
Start of Heading

Oktal
2
Decimal
2
Hexadecimal
02
Binärt
0000 0010
Unicode
U+0002
Start of Text

Oktal
3
Decimal
3
Hexadecimal
03
Binärt
0000 0011
Unicode
U+0003
End of Text

Oktal
4
Decimal
4
Hexadecimal
04
Binärt
0000 0100
Unicode
U+0004
End of Transmission

Oktal
5
Decimal
5
Hexadecimal
05
Binärt
0000 0101
Unicode
U+0005
Enquiry

Oktal
6
Decimal
6
Hexadecimal
06
Binärt
0000 0110
Unicode
U+0006
Acknowledge

Oktal
7
Decimal
7
Hexadecimal
07
Binärt
0000 0111
Unicode
U+0007
Bell, Alert

Oktal
8
Decimal
10
Hexadecimal
08
Binärt
0000 1000
Unicode
U+0008
Backspace

Oktal
9
Decimal
11
Hexadecimal
09
Binärt
0000 1001
Unicode
U+0009
Horizontal Tab

Oktal
10
Decimal
12
Hexadecimal
0A
Binärt
0000 1010
Unicode
U+000A
Line Feed

Oktal
11
Decimal
13
Hexadecimal
0B
Binärt
0000 1011
Unicode
U+000B
Vertical Tabulation

Oktal
12
Decimal
14
Hexadecimal
0C
Binärt
0000 1100
Unicode
U+000C
Form Feed

Oktal
13
Decimal
15
Hexadecimal
0D
Binärt
0000 1101
Unicode
U+000D
Carriage Return

Oktal
14
Decimal
16
Hexadecimal
0E
Binärt
0000 1110
Unicode
U+000E
Shift Out

Oktal
15
Decimal
17
Hexadecimal
0F
Binärt
0000 1111
Unicode
U+000F
Shift In

Oktal
16
Decimal
20
Hexadecimal
10
Binärt
0001 0000
Unicode
U+0010
Data Link Escape

Oktal
17
Decimal
21
Hexadecimal
11
Binärt
0001 0001
Unicode
U+0011
Device Control One (XON)

Oktal
18
Decimal
22
Hexadecimal
12
Binärt
0001 0010
Unicode
U+0012
Device Control Two

Oktal
19
Decimal
23
Hexadecimal
13
Binärt
0001 0011
Unicode
U+0013
Device Control Three (XOFF)

Oktal
20
Decimal
24
Hexadecimal
14
Binärt
0001 0100
Unicode
U+0014
Device Control Four

Oktal
21
Decimal
25
Hexadecimal
15
Binärt
0001 0101
Unicode
U+0015
Negative Acknowledge

Oktal
22
Decimal
26
Hexadecimal
16
Binärt
0001 0110
Unicode
U+0016
Synchronous Idle

Oktal
23
Decimal
27
Hexadecimal
17
Binärt
0001 0111
Unicode
U+0017
End of Transmission Block

Oktal
24
Decimal
30
Hexadecimal
18
Binärt
0001 1000
Unicode
U+0018
Cancel

Oktal
25
Decimal
31
Hexadecimal
19
Binärt
0001 1001
Unicode
U+0019
End of medium

Oktal
26
Decimal
32
Hexadecimal
1A
Binärt
0001 1010
Unicode
U+001A
Substitute

Oktal
27
Decimal
33
Hexadecimal
1B
Binärt
0001 1011
Unicode
U+001B
Escape

Oktal
28
Decimal
34
Hexadecimal
1C
Binärt
0001 1100
Unicode
U+001C
File Separator

Oktal
29
Decimal
35
Hexadecimal
1D
Binärt
0001 1101
Unicode
U+001D
Group Separator

Oktal
30
Decimal
36
Hexadecimal
1E
Binärt
0001 1110
Unicode
U+001E
Record Separator

Oktal
31
Decimal
37
Hexadecimal
1F
Binärt
0001 1111
Unicode
U+001F
Unit Separator

Oktal
32
Decimal
40
Hexadecimal
20
Binärt
0010 0000
Unicode
U+0020
Mellanslag

!

Oktal
33
Decimal
41
Hexadecimal
21
Binärt
0010 0001
Unicode
U+0021
Utropstecken

"

Oktal
34
Decimal
42
Hexadecimal
22
Binärt
0010 0010
Unicode
U+0022
Citationstecken (Citattecken)

#

Oktal
35
Decimal
43
Hexadecimal
23
Binärt
0010 0011
Unicode
U+0023
Nummertecken (hashtag)

$

Oktal
36
Decimal
44
Hexadecimal
24
Binärt
0010 0100
Unicode
U+0024
Dollartecken

%

Oktal
37
Decimal
45
Hexadecimal
25
Binärt
0010 0101
Unicode
U+0025
Procenttecken

&

Oktal
38
Decimal
46
Hexadecimal
26
Binärt
0010 0110
Unicode
U+0026
Et-tecknet

'

Oktal
39
Decimal
47
Hexadecimal
27
Binärt
0010 0111
Unicode
U+0027
Apostrof (enkelt citattecken)

(

Oktal
40
Decimal
50
Hexadecimal
28
Binärt
0010 1000
Unicode
U+0028
Vänsterparentes

)

Oktal
41
Decimal
51
Hexadecimal
29
Binärt
0010 1001
Unicode
U+0029
Högerparentes

*

Oktal
42
Decimal
52
Hexadecimal
2A
Binärt
0010 1010
Unicode
U+002A
Asterisk

+

Oktal
43
Decimal
53
Hexadecimal
2B
Binärt
0010 1011
Unicode
U+002B
Plus

,

Oktal
44
Decimal
54
Hexadecimal
2C
Binärt
0010 1100
Unicode
U+002C
Komma

-

Oktal
45
Decimal
55
Hexadecimal
2D
Binärt
0010 1101
Unicode
U+002D
Minustecken

.

Oktal
46
Decimal
56
Hexadecimal
2E
Binärt
0010 1110
Unicode
U+002E
Punkt eller prick

/

Oktal
47
Decimal
57
Hexadecimal
2F
Binärt
0010 1111
Unicode
U+002F
Snedstreck eller divisionstecken

0

Oktal
48
Decimal
60
Hexadecimal
30
Binärt
0011 0000
Unicode
U+0030
Noll

1

Oktal
49
Decimal
61
Hexadecimal
31
Binärt
0011 0001
Unicode
U+0031
Ett

2

Oktal
50
Decimal
62
Hexadecimal
32
Binärt
0011 0010
Unicode
U+0032
Två

3

Oktal
51
Decimal
63
Hexadecimal
33
Binärt
0011 0011
Unicode
U+0033
Tre

4

Oktal
52
Decimal
64
Hexadecimal
34
Binärt
0011 0100
Unicode
U+0034
Fyra

5

Oktal
53
Decimal
65
Hexadecimal
35
Binärt
0011 0101
Unicode
U+0035
Fem

6

Oktal
54
Decimal
66
Hexadecimal
36
Binärt
0011 0110
Unicode
U+0036
Sex

7

Oktal
55
Decimal
67
Hexadecimal
37
Binärt
0011 0111
Unicode
U+0037
Sju

8

Oktal
56
Decimal
70
Hexadecimal
38
Binärt
0011 1000
Unicode
U+0038
Åtta

9

Oktal
57
Decimal
71
Hexadecimal
39
Binärt
0011 1001
Unicode
U+0039
Nio

:

Oktal
58
Decimal
72
Hexadecimal
3A
Binärt
0011 1010
Unicode
U+003A
Kolon

;

Oktal
59
Decimal
73
Hexadecimal
3B
Binärt
0011 1011
Unicode
U+003B
Semikolon

<

Oktal
60
Decimal
74
Hexadecimal
3C
Binärt
0011 1100
Unicode
U+003C
Mindre än (vänster vinkelparentes)

=

Oktal
61
Decimal
75
Hexadecimal
3D
Binärt
0011 1101
Unicode
U+003D
Lika med

>

Oktal
62
Decimal
76
Hexadecimal
3E
Binärt
0011 1110
Unicode
U+003E
Större än (höger vinkelparentes)

?

Oktal
63
Decimal
77
Hexadecimal
3F
Binärt
0011 1111
Unicode
U+003F
Frågetecken

@

Oktal
64
Decimal
100
Hexadecimal
40
Binärt
0100 0000
Unicode
U+0040
Snabel-a (at-tecken)

A

Oktal
65
Decimal
101
Hexadecimal
41
Binärt
0100 0001
Unicode
U+0041
Versalt A

B

Oktal
66
Decimal
102
Hexadecimal
42
Binärt
0100 0010
Unicode
U+0042
Versalt B

C

Oktal
67
Decimal
103
Hexadecimal
43
Binärt
0100 0011
Unicode
U+0043
Versalt C

D

Oktal
68
Decimal
104
Hexadecimal
44
Binärt
0100 0100
Unicode
U+0044
Versalt D

E

Oktal
69
Decimal
105
Hexadecimal
45
Binärt
0100 0101
Unicode
U+0045
Versalt E

F

Oktal
70
Decimal
106
Hexadecimal
46
Binärt
0100 0110
Unicode
U+0046
Versalt F

G

Oktal
71
Decimal
107
Hexadecimal
47
Binärt
0100 0111
Unicode
U+0047
Versalt G

H

Oktal
72
Decimal
110
Hexadecimal
48
Binärt
0100 1000
Unicode
U+0048
Versalt H

I

Oktal
73
Decimal
111
Hexadecimal
49
Binärt
0100 1001
Unicode
U+0049
Versalt I

J

Oktal
74
Decimal
112
Hexadecimal
4A
Binärt
0100 1010
Unicode
U+004A
Versalt J

K

Oktal
75
Decimal
113
Hexadecimal
4B
Binärt
0100 1011
Unicode
U+004B
Versalt K

L

Oktal
76
Decimal
114
Hexadecimal
4C
Binärt
0100 1100
Unicode
U+004C
Versalt L

M

Oktal
77
Decimal
115
Hexadecimal
4D
Binärt
0100 1101
Unicode
U+004D
Versalt M

N

Oktal
78
Decimal
116
Hexadecimal
4E
Binärt
0100 1110
Unicode
U+004E
Versalt N

O

Oktal
79
Decimal
117
Hexadecimal
4F
Binärt
0100 1111
Unicode
U+004F
Versalt O

P

Oktal
80
Decimal
120
Hexadecimal
50
Binärt
0101 0000
Unicode
U+0050
Versalt P

Q

Oktal
81
Decimal
121
Hexadecimal
51
Binärt
0101 0001
Unicode
U+0051
Versalt Q

R

Oktal
82
Decimal
122
Hexadecimal
52
Binärt
0101 0010
Unicode
U+0052
Versalt R

S

Oktal
83
Decimal
123
Hexadecimal
53
Binärt
0101 0011
Unicode
U+0053
Versalt S

T

Oktal
84
Decimal
124
Hexadecimal
54
Binärt
0101 0100
Unicode
U+0054
Versalt T

U

Oktal
85
Decimal
125
Hexadecimal
55
Binärt
0101 0101
Unicode
U+0055
Versalt U

V

Oktal
86
Decimal
126
Hexadecimal
56
Binärt
0101 0110
Unicode
U+0056
Versalt V

W

Oktal
87
Decimal
127
Hexadecimal
57
Binärt
0101 0111
Unicode
U+0057
Versalt W

X

Oktal
88
Decimal
130
Hexadecimal
58
Binärt
0101 1000
Unicode
U+0058
Versalt X

Y

Oktal
89
Decimal
131
Hexadecimal
59
Binärt
0101 1001
Unicode
U+0059
Versalt Y

Z

Oktal
90
Decimal
132
Hexadecimal
5A
Binärt
0101 1010
Unicode
U+005A
Versalt Z

[

Oktal
91
Decimal
133
Hexadecimal
5B
Binärt
0101 1011
Unicode
U+005B
Vänster hakparentes

\

Oktal
92
Decimal
134
Hexadecimal
5C
Binärt
0101 1100
Unicode
U+005C
Bakstreck (omvänt snedstreck)

]

Oktal
93
Decimal
135
Hexadecimal
5D
Binärt
0101 1101
Unicode
U+005D
Höger hakparentes

^

Oktal
94
Decimal
136
Hexadecimal
5E
Binärt
0101 1110
Unicode
U+005E
Cirkumflex

_

Oktal
95
Decimal
137
Hexadecimal
5F
Binärt
0101 1111
Unicode
U+005F
Understreck

`

Oktal
96
Decimal
140
Hexadecimal
60
Binärt
0110 0000
Unicode
U+0060
Grav accent

a

Oktal
97
Decimal
141
Hexadecimal
61
Binärt
0110 0001
Unicode
U+0061
Gement a

b

Oktal
98
Decimal
142
Hexadecimal
62
Binärt
0110 0010
Unicode
U+0062
Gement b

c

Oktal
99
Decimal
143
Hexadecimal
63
Binärt
0110 0011
Unicode
U+0063
Gement c

d

Oktal
100
Decimal
144
Hexadecimal
64
Binärt
0110 0100
Unicode
U+0064
Gement d

e

Oktal
101
Decimal
145
Hexadecimal
65
Binärt
0110 0101
Unicode
U+0065
Gement e

f

Oktal
102
Decimal
146
Hexadecimal
66
Binärt
0110 0110
Unicode
U+0066
Gement f

g

Oktal
103
Decimal
147
Hexadecimal
67
Binärt
0110 0111
Unicode
U+0067
Gement g

h

Oktal
104
Decimal
150
Hexadecimal
68
Binärt
0110 1000
Unicode
U+0068
Gement h

i

Oktal
105
Decimal
151
Hexadecimal
69
Binärt
0110 1001
Unicode
U+0069
Gement i

j

Oktal
106
Decimal
152
Hexadecimal
6A
Binärt
0110 1010
Unicode
U+006A
Gement j

k

Oktal
107
Decimal
153
Hexadecimal
6B
Binärt
0110 1011
Unicode
U+006B
Gement k

l

Oktal
108
Decimal
154
Hexadecimal
6C
Binärt
0110 1100
Unicode
U+006C
Gement l

m

Oktal
109
Decimal
155
Hexadecimal
6D
Binärt
0110 1101
Unicode
U+006D
Gement m

n

Oktal
110
Decimal
156
Hexadecimal
6E
Binärt
0110 1110
Unicode
U+006E
Gement n

o

Oktal
111
Decimal
157
Hexadecimal
6F
Binärt
0110 1111
Unicode
U+006F
Gement o

p

Oktal
112
Decimal
160
Hexadecimal
70
Binärt
0111 0000
Unicode
U+0070
Gement p

q

Oktal
113
Decimal
161
Hexadecimal
71
Binärt
0111 0001
Unicode
U+0071
Gement q

r

Oktal
114
Decimal
162
Hexadecimal
72
Binärt
0111 0010
Unicode
U+0072
Gement r

s

Oktal
115
Decimal
163
Hexadecimal
73
Binärt
0111 0011
Unicode
U+0073
Gement s

t

Oktal
116
Decimal
164
Hexadecimal
74
Binärt
0111 0100
Unicode
U+0074
Gement t

u

Oktal
117
Decimal
165
Hexadecimal
75
Binärt
0111 0101
Unicode
U+0075
Gement u

v

Oktal
118
Decimal
166
Hexadecimal
76
Binärt
0111 0110
Unicode
U+0076
Gement v

w

Oktal
119
Decimal
167
Hexadecimal
77
Binärt
0111 0111
Unicode
U+0077
Gement w

x

Oktal
120
Decimal
170
Hexadecimal
78
Binärt
0111 1000
Unicode
U+0078
Gement x

y

Oktal
121
Decimal
171
Hexadecimal
79
Binärt
0111 1001
Unicode
U+0079
Gement y

z

Oktal
122
Decimal
172
Hexadecimal
7A
Binärt
0111 1010
Unicode
U+007A
Gement z

{

Oktal
123
Decimal
173
Hexadecimal
7B
Binärt
0111 1011
Unicode
U+007B
Vänster klammerparentes

|

Oktal
124
Decimal
174
Hexadecimal
7C
Binärt
0111 1100
Unicode
U+007C
Lodstreck (vertikalstreck)

}

Oktal
125
Decimal
175
Hexadecimal
7D
Binärt
0111 1101
Unicode
U+007D
Höger klammerparentes

~

Oktal
126
Decimal
176
Hexadecimal
7E
Binärt
0111 1110
Unicode
U+007E
Tilde

Oktal
127
Decimal
177
Hexadecimal
7F
Binärt
0111 1111
Unicode
U+007F
Radera

Oktal
128
Decimal
200
Hexadecimal
80
Binärt
1000 0000
Unicode
U+20AC
Eurotecknet

Oktal
129
Decimal
201
Hexadecimal
81
Binärt
1000 0001
Unicode
Oanvänd

Oktal
130
Decimal
202
Hexadecimal
82
Binärt
1000 0010
Unicode
U+201A
Enkelt lågt 9-citattecken

ƒ

Oktal
131
Decimal
203
Hexadecimal
83
Binärt
1000 0011
Unicode
U+0192
Latinsk liten bokstav f med krok

Oktal
132
Decimal
204
Hexadecimal
84
Binärt
1000 0100
Unicode
U+201E
Dubbelt lågt 9-citattecken

Oktal
133
Decimal
205
Hexadecimal
85
Binärt
1000 0101
Unicode
U+2026
Uteslutningstecken (ellipsligatur)

Oktal
134
Decimal
206
Hexadecimal
86
Binärt
1000 0110
Unicode
U+2020
Kors

Oktal
135
Decimal
207
Hexadecimal
87
Binärt
1000 0111
Unicode
U+2021
Dubbelkors (dubbelkorstecknet)

ˆ

Oktal
136
Decimal
210
Hexadecimal
88
Binärt
1000 1000
Unicode
U+02C6
Modifierare bokstav circumflex accent

Oktal
137
Decimal
211
Hexadecimal
89
Binärt
1000 1001
Unicode
U+2030
Promilletecknet

Š

Oktal
138
Decimal
212
Hexadecimal
8A
Binärt
1000 1010
Unicode
U+0160
Latinsk versalt S med en hake

Oktal
139
Decimal
213
Hexadecimal
8B
Binärt
1000 1011
Unicode
U+2039
Vänsterställt enkelt vinkelcitattecken

Œ

Oktal
140
Decimal
214
Hexadecimal
8C
Binärt
1000 1100
Unicode
U+0152
Latinska versalligatur OE

Oktal
141
Decimal
215
Hexadecimal
8D
Binärt
1000 1101
Unicode
Oanvänd

Ž

Oktal
142
Decimal
216
Hexadecimal
8E
Binärt
1000 1110
Unicode
U+017D
Latinsk versalt Z med hake

Oktal
143
Decimal
217
Hexadecimal
8F
Binärt
1000 1111
Unicode
Oanvänd

Oktal
144
Decimal
220
Hexadecimal
90
Binärt
1001 0000
Unicode
Oanvänd

Oktal
145
Decimal
221
Hexadecimal
91
Binärt
1001 0001
Unicode
U+2018
Vänsterställt enkelt citattecken

Oktal
146
Decimal
222
Hexadecimal
92
Binärt
1001 0010
Unicode
U+2019
Högerställt enkelt citattecken

Oktal
147
Decimal
223
Hexadecimal
93
Binärt
1001 0011
Unicode
U+201C
Vänsterställt dubbelt citattecken

Oktal
148
Decimal
224
Hexadecimal
94
Binärt
1001 0100
Unicode
U+201D
Högerställt dubbelt citattecken

Oktal
149
Decimal
225
Hexadecimal
95
Binärt
1001 0101
Unicode
U+2022
Punkt (listpunkt)

Oktal
150
Decimal
226
Hexadecimal
96
Binärt
1001 0110
Unicode
U+2013
Tankstreck

Oktal
151
Decimal
227
Hexadecimal
97
Binärt
1001 0111
Unicode
U+2014
Långt tankstreck

˜

Oktal
152
Decimal
230
Hexadecimal
98
Binärt
1001 1000
Unicode
U+02DC
Small tilde

Oktal
153
Decimal
231
Hexadecimal
99
Binärt
1001 1001
Unicode
U+2122
Varumärkesymbol

š

Oktal
154
Decimal
232
Hexadecimal
9A
Binärt
1001 1010
Unicode
U+0161
Latinsk gement s med en hake

Oktal
155
Decimal
233
Hexadecimal
9B
Binärt
1001 1011
Unicode
U+203A
Högerställt enkelt vinkelcitattecken

œ

Oktal
156
Decimal
234
Hexadecimal
9C
Binärt
1001 1100
Unicode
U+0153
Latinsk liten ligatur oe

Oktal
157
Decimal
235
Hexadecimal
9D
Binärt
1001 1101
Unicode
Oanvänd

ž

Oktal
158
Decimal
236
Hexadecimal
9E
Binärt
1001 1110
Unicode
U+017E
Latinsk gement z med hake

Ÿ

Oktal
159
Decimal
237
Hexadecimal
9F
Binärt
1001 1111
Unicode
U+0178
Latinsk versalt Y med trema

NBSP

Oktal
160
Decimal
240
Hexadecimal
A0
Binärt
1010 0000
Unicode
U+00A0
Icke-brytande mellanslag

¡

Oktal
161
Decimal
241
Hexadecimal
A1
Binärt
1010 0001
Unicode
U+00A1
Inverterat utropstecken

¢

Oktal
162
Decimal
242
Hexadecimal
A2
Binärt
1010 0010
Unicode
U+00A2
Centtecken

£

Oktal
163
Decimal
243
Hexadecimal
A3
Binärt
1010 0011
Unicode
U+00A3
Pundtecken

¤

Oktal
164
Decimal
244
Hexadecimal
A4
Binärt
1010 0100
Unicode
U+00A4
Allmän valutasymbol (sol)

¥

Oktal
165
Decimal
245
Hexadecimal
A5
Binärt
1010 0101
Unicode
U+00A5
Yentecken

¦

Oktal
166
Decimal
246
Hexadecimal
A6
Binärt
1010 0110
Unicode
U+00A6
Bruten lodstreck

§

Oktal
167
Decimal
247
Hexadecimal
A7
Binärt
1010 0111
Unicode
U+00A7
Paragraftecken

¨

Oktal
168
Decimal
250
Hexadecimal
A8
Binärt
1010 1000
Unicode
U+00A8
Trema (omljud)

©

Oktal
169
Decimal
251
Hexadecimal
A9
Binärt
1010 1001
Unicode
U+00A9
Copyright symbol

ª

Oktal
170
Decimal
252
Hexadecimal
AA
Binärt
1010 1010
Unicode
U+00AA
Feminin ordinalindikator

«

Oktal
171
Decimal
253
Hexadecimal
AB
Binärt
1010 1011
Unicode
U+00AB
Vänsterställt dubbelt vinkelcitattecken

¬

Oktal
172
Decimal
254
Hexadecimal
AC
Binärt
1010 1100
Unicode
U+00AC
Negation

SHY

Oktal
173
Decimal
255
Hexadecimal
AD
Binärt
1010 1101
Unicode
U+00AD
Mjukt talstreck

®

Oktal
174
Decimal
256
Hexadecimal
AE
Binärt
1010 1110
Unicode
U+00AE
Registrerat varumärke

¯

Oktal
175
Decimal
257
Hexadecimal
AF
Binärt
1010 1111
Unicode
U+00AF
Makron (överlinje)

°

Oktal
176
Decimal
260
Hexadecimal
B0
Binärt
1011 0000
Unicode
U+00B0
Gradtecken

±

Oktal
177
Decimal
261
Hexadecimal
B1
Binärt
1011 0001
Unicode
U+00B1
Plus–minustecken

²

Oktal
178
Decimal
262
Hexadecimal
B2
Binärt
1011 0010
Unicode
U+00B2
Upphöjd tvåa - kvadrat

³

Oktal
179
Decimal
263
Hexadecimal
B3
Binärt
1011 0011
Unicode
U+00B3
Upphöjd trea - kubik

´

Oktal
180
Decimal
264
Hexadecimal
B4
Binärt
1011 0100
Unicode
U+00B4
Akut accent

µ

Oktal
181
Decimal
265
Hexadecimal
B5
Binärt
1011 0101
Unicode
U+00B5
Mikrotecken

Oktal
182
Decimal
266
Hexadecimal
B6
Binärt
1011 0110
Unicode
U+00B6
Alinea - paragraftecken

·

Oktal
183
Decimal
267
Hexadecimal
B7
Binärt
1011 0111
Unicode
U+00B7
Halvhög punkt - Georgiskt kommatecken

¸

Oktal
184
Decimal
270
Hexadecimal
B8
Binärt
1011 1000
Unicode
U+00B8
Cedilj

¹

Oktal
185
Decimal
271
Hexadecimal
B9
Binärt
1011 1001
Unicode
U+00B9
Upphöjd etta

º

Oktal
186
Decimal
272
Hexadecimal
BA
Binärt
1011 1010
Unicode
U+00BA
Maskulin ordinalindikator

»

Oktal
187
Decimal
273
Hexadecimal
BB
Binärt
1011 1011
Unicode
U+00BB
Högerställt dubbelt vinkelcitattecken

¼

Oktal
188
Decimal
274
Hexadecimal
BC
Binärt
1011 1100
Unicode
U+00BC
Bråk en fjärdedel

½

Oktal
189
Decimal
275
Hexadecimal
BD
Binärt
1011 1101
Unicode
U+00BD
Bråk en halv

¾

Oktal
190
Decimal
276
Hexadecimal
BE
Binärt
1011 1110
Unicode
U+00BE
Bråkdel tre fjärdedelar

¿

Oktal
191
Decimal
277
Hexadecimal
BF
Binärt
1011 1111
Unicode
U+00BF
Upp-och-nedvänt frågetecken

À

Oktal
192
Decimal
300
Hexadecimal
C0
Binärt
1100 0000
Unicode
U+00C0
Latinsk versal A med grav accent

Á

Oktal
193
Decimal
301
Hexadecimal
C1
Binärt
1100 0001
Unicode
U+00C1
Latinsk versal A med akut accent

Â

Oktal
194
Decimal
302
Hexadecimal
C2
Binärt
1100 0010
Unicode
U+00C2
Latinsk versal A med cirkumflex

Ã

Oktal
195
Decimal
303
Hexadecimal
C3
Binärt
1100 0011
Unicode
U+00C3
Latinsk versal A med tilde

Ä

Oktal
196
Decimal
304
Hexadecimal
C4
Binärt
1100 0100
Unicode
U+00C4
Latinsk versal A med trema

Å

Oktal
197
Decimal
305
Hexadecimal
C5
Binärt
1100 0101
Unicode
U+00C5
Latinsk versal A med ring ovanför

Æ

Oktal
198
Decimal
306
Hexadecimal
C6
Binärt
1100 0110
Unicode
U+00C6
Latinsk versal AE

Ç

Oktal
199
Decimal
307
Hexadecimal
C7
Binärt
1100 0111
Unicode
U+00C7
Latinsk versal C med cedilj

È

Oktal
200
Decimal
310
Hexadecimal
C8
Binärt
1100 1000
Unicode
U+00C8
Latinsk versal E med grav accent

É

Oktal
201
Decimal
311
Hexadecimal
C9
Binärt
1100 1001
Unicode
U+00C9
Latinsk versal E med akut accent

Ê

Oktal
202
Decimal
312
Hexadecimal
CA
Binärt
1100 1010
Unicode
U+00CA
Latinsk versal E med circumflex

Ë

Oktal
203
Decimal
313
Hexadecimal
CB
Binärt
1100 1011
Unicode
U+00CB
Latinsk versal E med trema

Ì

Oktal
204
Decimal
314
Hexadecimal
CC
Binärt
1100 1100
Unicode
U+00CC
Latinsk versal I med grav accent

Í

Oktal
205
Decimal
315
Hexadecimal
CD
Binärt
1100 1101
Unicode
U+00CD
Latinsk versal I med akut accent

Î

Oktal
206
Decimal
316
Hexadecimal
CE
Binärt
1100 1110
Unicode
U+00CE
Latinsk versal I med circumflex

Ï

Oktal
207
Decimal
317
Hexadecimal
CF
Binärt
1100 1111
Unicode
U+00CF
Latinsk versal I med trema

Ð

Oktal
208
Decimal
320
Hexadecimal
D0
Binärt
1101 0000
Unicode
U+00D0
Latinsk versal ETH

Ñ

Oktal
209
Decimal
321
Hexadecimal
D1
Binärt
1101 0001
Unicode
U+00D1
Latinsk versal N med tilde

Ò

Oktal
210
Decimal
322
Hexadecimal
D2
Binärt
1101 0010
Unicode
U+00D2
Latinsk versal O med grav accent

Ó

Oktal
211
Decimal
323
Hexadecimal
D3
Binärt
1101 0011
Unicode
U+00D3
Latinsk versal O med akut accent

Ô

Oktal
212
Decimal
324
Hexadecimal
D4
Binärt
1101 0100
Unicode
U+00D4
Latinsk versal O med circumflex

Õ

Oktal
213
Decimal
325
Hexadecimal
D5
Binärt
1101 0101
Unicode
U+00D5
Latinsk versal O med tilde

Ö

Oktal
214
Decimal
326
Hexadecimal
D6
Binärt
1101 0110
Unicode
U+00D6
Latinsk stor bokstav O med trema

×

Oktal
215
Decimal
327
Hexadecimal
D7
Binärt
1101 0111
Unicode
U+00D7
Multiplikationstecken

Ø

Oktal
216
Decimal
330
Hexadecimal
D8
Binärt
1101 1000
Unicode
U+00D8
Latinsk versal O med snedstreck

Ù

Oktal
217
Decimal
331
Hexadecimal
D9
Binärt
1101 1001
Unicode
U+00D9
Latinsk versal U med grav accent

Ú

Oktal
218
Decimal
332
Hexadecimal
DA
Binärt
1101 1010
Unicode
U+00DA
Latinsk versal U med akut accent

Û

Oktal
219
Decimal
333
Hexadecimal
DB
Binärt
1101 1011
Unicode
U+00DB
Latinsk versal U med circumflex

Ü

Oktal
220
Decimal
334
Hexadecimal
DC
Binärt
1101 1100
Unicode
U+00DC
Latinsk versal U med trema

Ý

Oktal
221
Decimal
335
Hexadecimal
DD
Binärt
1101 1101
Unicode
U+00DD
Latinsk versal Y med akut accent

Þ

Oktal
222
Decimal
336
Hexadecimal
DE
Binärt
1101 1110
Unicode
U+00DE
Latinsk versal THORN

ß

Oktal
223
Decimal
337
Hexadecimal
DF
Binärt
1101 1111
Unicode
U+00DF
Latinsk gement skarp s - tyskt s

à

Oktal
224
Decimal
340
Hexadecimal
E0
Binärt
1110 0000
Unicode
U+00E0
Latinsk gement a med grav accent

á

Oktal
225
Decimal
341
Hexadecimal
E1
Binärt
1110 0001
Unicode
U+00E1
Latinsk gement a med akut accent

â

Oktal
226
Decimal
342
Hexadecimal
E2
Binärt
1110 0010
Unicode
U+00E2
Latinsk gement a med cirkumflex

ã

Oktal
227
Decimal
343
Hexadecimal
E3
Binärt
1110 0011
Unicode
U+00E3
Latinsk gement a med tilde

ä

Oktal
228
Decimal
344
Hexadecimal
E4
Binärt
1110 0100
Unicode
U+00E4
Latinsk gement a med trema

å

Oktal
229
Decimal
345
Hexadecimal
E5
Binärt
1110 0101
Unicode
U+00E5
Latinsk gement a med ring ovanför

æ

Oktal
230
Decimal
346
Hexadecimal
E6
Binärt
1110 0110
Unicode
U+00E6
Latinsk gement ae

ç

Oktal
231
Decimal
347
Hexadecimal
E7
Binärt
1110 0111
Unicode
U+00E7
Latinsk gement c med cedilj

è

Oktal
232
Decimal
350
Hexadecimal
E8
Binärt
1110 1000
Unicode
U+00E8
Latinsk gement e med grav accent

é

Oktal
233
Decimal
351
Hexadecimal
E9
Binärt
1110 1001
Unicode
U+00E9
Latinsk gement e med akut accent

ê

Oktal
234
Decimal
352
Hexadecimal
EA
Binärt
1110 1010
Unicode
U+00EA
Latinsk gement e med cirkumflex

ë

Oktal
235
Decimal
353
Hexadecimal
EB
Binärt
1110 1011
Unicode
U+00EB
Latinsk gement e med trema

ì

Oktal
236
Decimal
354
Hexadecimal
EC
Binärt
1110 1100
Unicode
U+00EC
Latinsk gement i med grav accent

í

Oktal
237
Decimal
355
Hexadecimal
ED
Binärt
1110 1101
Unicode
U+00ED
Latinsk gement i med akut accent

î

Oktal
238
Decimal
356
Hexadecimal
EE
Binärt
1110 1110
Unicode
U+00EE
Latinsk gement i med cirkumflex

ï

Oktal
239
Decimal
357
Hexadecimal
EF
Binärt
1110 1111
Unicode
U+00EF
Latinsk gement i med trema

ð

Oktal
240
Decimal
360
Hexadecimal
F0
Binärt
1111 0000
Unicode
U+00F0
Latinsk gement eth

ñ

Oktal
241
Decimal
361
Hexadecimal
F1
Binärt
1111 0001
Unicode
U+00F1
Latinsk gement n med tilde

ò

Oktal
242
Decimal
362
Hexadecimal
F2
Binärt
1111 0010
Unicode
U+00F2
Latinsk gement o med grav accent

ó

Oktal
243
Decimal
363
Hexadecimal
F3
Binärt
1111 0011
Unicode
U+00F3
Latinsk gement o med akut accent

ô

Oktal
244
Decimal
364
Hexadecimal
F4
Binärt
1111 0100
Unicode
U+00F4
Latinsk gement o med cirkumflex

õ

Oktal
245
Decimal
365
Hexadecimal
F5
Binärt
1111 0101
Unicode
U+00F5
Latinsk gement o med tilde

ö

Oktal
246
Decimal
366
Hexadecimal
F6
Binärt
1111 0110
Unicode
U+00F6
Latinsk gement o med trema

÷

Oktal
247
Decimal
367
Hexadecimal
F7
Binärt
1111 0111
Unicode
U+00F7
Divisionstecken

ø

Oktal
248
Decimal
370
Hexadecimal
F8
Binärt
1111 1000
Unicode
U+00F8
Latinsk gement o med snedstreck

ù

Oktal
249
Decimal
371
Hexadecimal
F9
Binärt
1111 1001
Unicode
U+00F9
Latinsk gement u med grav accent

ú

Oktal
250
Decimal
372
Hexadecimal
FA
Binärt
1111 1010
Unicode
U+00FA
Latinsk gement u med akut accent

û

Oktal
251
Decimal
373
Hexadecimal
FB
Binärt
1111 1011
Unicode
U+00FB
Latinsk gement u med cirkumflex

ü

Oktal
252
Decimal
374
Hexadecimal
FC
Binärt
1111 1100
Unicode
U+00FC
Latinsk gement u med trema

ý

Oktal
253
Decimal
375
Hexadecimal
FD
Binärt
1111 1101
Unicode
U+00FD
Latinsk gement y med akut accent

þ

Oktal
254
Decimal
376
Hexadecimal
FE
Binärt
1111 1110
Unicode
U+00FE
Latinsk gement thorn

ÿ

Oktal
255
Decimal
377
Hexadecimal
FF
Binärt
1111 1111
Unicode
U+00FF
Latinsk gement y med trema
Please Be Kind!