ASCII Code
Oversigts- og informationsside om Windows-1252-tegnsættet indeholdende fakta om hvilke sprog der understøttes, producenter, alias, klassifikation osv.
Windows-1252

Windows-1252

MIME/IANAwindows-1252
AliasCode page 1252
KategoriWindows code pages
Lavet afMicrosoft
SprogEngelsk, dansk, irsk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk, finsk, islandsk, fransk, færøsk, luxembourgsk, albansk, estisk, swahili, tswana, catalansk, baskisk, occitansk, rotokas, romansk, hollandsk og slovensk
StandardWHATWG Encoding Standard
Klassifikationextended ASCII, Windows-125x
Kodesidelayout
 
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
ƒ
ˆ
Š
Œ
Ž
˜
š
œ
ž
Ÿ
 
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
 
®
¯
°
±
²
³
´
µ
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
Windows-1252, også kendt som "CP-1252" eller "WinLatin1", er en tegnkodning, der bruges til at repræsentere det latinske alfabet. Det blev introduceret af Microsoft i Windows-operativsystemet og er baseret på ISO 8859-1 (Latin-1), men indeholder nogle ekstra tegn og symboler. Windows-1252 er meget brugt til vesteuropæiske sprog, herunder engelsk, spansk, fransk, tysk og italiensk.

Det er standardtegnkodningen i mange Microsoft-softwareprodukter og er også almindeligt brugt i webudvikling. Windows-1252 understøtter en række tegn og symboler, hvilket gør den velegnet til brug i en række forskellige applikationer. Det er dog vigtigt at bemærke, at Windows-1252 ikke er velegnet til ikke-vesteuropæiske sprog og kan forårsage problemer ved håndtering af tegn fra andre scripts.

Ofte stillede spørgsmål

Nej, ANSI og Windows-1252 er ikke det samme. ANSI er et udtryk, der refererer til forskellige standarder for tegnkodninger, der blev brugt i tidlige versioner af Microsoft Windows. Windows-1252 er på den anden side en specifik tegnkodningsstandard, der blev brugt i vesteuropæiske versioner af Windows. Mens Windows-1252 er en type ANSI-kodning, er ikke alle ANSI-kodninger de samme som Windows-1252.

Windows-1252 er en tegnkodningsstandard, der primært bruges i vesteuropæiske lande og blev meget brugt i tidlige versioner af Microsoft Windows, hvilket gør det til en meget brugt kodning til vesteuropæiske sprog. Det er også kendt som CP-1252 eller "ANSI" i nogle sammenhænge.

ISO-8859-1 og Windows-1252 er begge tegnkodningsstandarder, der bruges til at repræsentere tekst på computere. Så den største forskel mellem ISO-8859-1 og Windows-1252 er antallet af tegn, de kan repræsentere, og de specifikke tegn, der er inkluderet i hver standard. Windows-1252 indeholder et par ekstra tegn, der ikke er en del af ISO-8859-1-standarden, men er ellers stort set kompatibel med den.

Windows-1252 og UTF-8 er forskellige tegnkodningsstandarder, der bruges til at repræsentere tekst på computere. Den største forskel mellem Windows-1252 og UTF-8 er antallet af tegn, de kan repræsentere, og deres kompatibilitet med forskellige scripts og sprog. UTF-8 er en mere alsidig og udbredt kodning sammenlignet med Windows-1252.

Windows-1252, også kendt som CP-1252, er en tegnkodningsstandard, der primært bruges i vesteuropæiske lande. Det blev meget brugt i tidlige versioner af Microsoft Windows og anses ofte for at være en variant eller udvidelse af ISO-8859-1. Windows-1252 tegntabel kan repræsentere op til 256 tegn, inklusive tegn, der bruges på vesteuropæiske sprog som fransk, tysk og spansk. Den indeholder en række tegn og symboler, der ikke findes i ISO-8859-1-standarden, såsom buede anførselstegn og euro-symbolet.

Det anbefales generelt at bruge UTF-8 over Windows-1252 til de fleste programmer. Hvis du har brug for at understøtte karakterer fra flere scripts og sprog, eller hvis du udvikler til et globalt publikum, er UTF-8 det mere passende valg. Men hvis du kun skal understøtte vesteuropæiske sprog, kan Windows-1252 stadig bruges.
Please Be Kind!